Christiaan heeft zowel in zijn privé als in zijn zakelijke leven te maken gehad met conflicten en de verschillende mogelijkheden tot het oplossen hiervan. Zo is hij onder andere werkzaam geweest als advocaat en curator en is hij lid geweest van verschillende klachtencommissies.

Mede door deze werkzaamheden is zijn besef gegroeid dat partijen er in veel gevallen meer baat bij hebben om samen de oplossing te bedenken dan om het probleem – en daarmee mogelijk de oplossing – uit handen te geven.

---